Aktuální situace v LABOKLINU

 V Novinky

TRANSPORT VZORKŮ A MATERIÁLU

Kurýr DHL vyzvedává vzorky po celé České republice kromě míst, která jsou uzavřená v karanténě a předpokládáme, že tento stav bude trvat i nadále.
V ojedinělých případech může vzhledem k hraničním kontrolám docházet ke zdržení doručení Vašich zásilek k nám do laboratoře. K tomu však aktuálně dochází jen výjimečně.

Po dobu fungování České pošty nebude omezena ani dodávka odběrového a transportního materiálu, čárových kódů, žádanek apod.

SPRÁVNÉ BALENÍ VZORKŮ

I nadále platí přísnější kontroly správného balení vzorků a nevyhovující zásilky jsou vraceny adresátovi.

Vzorky musí být odpovídajícím způsobem chráněny před nárazy a zatížením a musí být zaručeno, že při běžné přepravě nedojde k poškození nebo uvolnění obsahu. Je důležité zabalit vzorek do odpovídající zkumavky a vhodného ochranného přepravního obalu.

Nepropustný přepravní obal musí těsnit a měl by obsahovat absorpční materiál, který je v případě poškození schopen absorbovat celý objem vzorku. Vzorek se nesmí v obalu (Labopaku) volně pohybovat. To zajistíte např. vyplněním krabice bublinkovou folií, novinami apod.

Zvláštní pozornost prosím věnujte tisknutí přepravního listu! Veškeré informace musí být vytištěny na jednu stranu dokumentu, např. kód značící přepravu biologického materiálu. Ten se nachází po straně dokumentu a často dochází při tisku k jeho oříznutí. Tomu předejdete, pokud při tisku přepravního listu přizpůsobíte ve volbách stránku na A4.

AUTOVAKCÍNY A DESENZIBILIZACE

Pokud je Vaše ordinace uzavřena, pak nám prosím nahlaste náhradní adresu doručení Vašich autovakcín a desensibilizačních roztoků (ASIT). Objednávky jinak automaticky doručujeme na adresu registrovanou u Vašeho klientského čísla.

ČESKÝ SERVIS LABOKLINU

Náš servis funguje bez omezení a jako vždy je poskytován telefonicky (+420 730 105 024) nebo e-mailem (czech@laboklin.com) ve dnech pondělí až pátek: 8.00h – 17.00h a v sobotu: 9.00h – 13.00h. Dočasně pozastavujeme osobní návštěvy klinik a veterinárních ordinací, abychom v nadcházejících týdnech snížili počet osobních kontaktů na minimum.

Recent Posts