BRAF mutace (karcinom přechodných buněk u psů)

Číslo testu: 8675

Karcinom z přechodných buněk (TCC) je nejčastějším maligním nádorem močového traktu psů. Mochizuki a kol. (PLoS ONE 2015a, 10 (6): e0129534, PLoS ONE 2015b, 10 (12): e0144170) identifikoval variantu BRAF V595E v přibližně 85 % případů TCC u psů pomocí DNA sekvenování nádorových buněk TCC, stejně tak jako u karcinomů prostaty.

Tato analýza BRAF varianty V595E je neinvazivním a jednoduchým nástrojem používaným k potvrzení diagnózy při podezření na TCC. Je však důležité poznamenat, že důležitá je pouze pozitivní identifikace mutace, jelikož se tato varianta nedá prokázat u zvířat s cystitidou, polypy nebo jinými novotvary močového měchýře.

Absence mutace BRAF může být způsobena z toho důvodu, že příčinou nádoru není BRAF mutace, nebo že předložený materiál neobsahuje mutované buňky. Nádor navíc nemusí být TCC, ale nádorem jiného původu, polyp či cystitida.

Leták k BRAF mutaci (pdf, 0.5 MB).

 

Materiál: vzorek tkáňě fixované formalínem / 5 – 10 ml moči / stěry

Metoda: sekvenování

Druh zvířete: pes

Doba trvání testu: 3 dny