Vyšetření 201: HISTOPATOLOGIE (za související vzorky), diagnostika tumoru, dermatohistopatologie; maximálně 3 vzorky

  • Toto vyšetření je určeno pro „běžné“ vzorky odebírané za účelem histopatologického vyšetření vzorku odebraného v souvislosti s daným nálezem u pacienta.
  • V případě mnohačetných tumorů v jedné lokalizaci (mléčná žláza, kůže) je více vzorků stále zahrnuto v rámci jednoho vyšetření (jedné ceny).
  • V případě vícečetných bioptických vzorků žaludku/části střev pro odhalení příčiny zvracení/průjmu, jsou tyto vzorky také zahrnuty do jednoho vyšetření (jedna cena).
  • Pokud se jedná o vzorky z různých lokalizací/různého původu, které spolu vzájemně nesouvisí, pak jsou počítány každý samostatně (například tumor mléčné žlázy a epulis, případně i kožní biopsie a tumor kůže).
  • V případě podezření na přítomnost metastáz v regionální mízní uzlině, lze jako jeden ze vzorků zaslat i tuto mízní uzlinu.

Vyšetření 2209: VYŠETŘENÍ ORGÁNŮ (za související vzorky), zkrácená zpráva; maximálně 8 vzorků

  • Toto vyšetření je určeno zejména pro zaslání vzorků vnitřních orgánů od malých zvířat (drobní savci, ptáci, plazi), u kterých došlo k úhynu z neznámé příčiny a zaslané vzorky (orgány) budou posouzeny s ohledem na patologické změny, které by mohly mít s úhynem souvislost.
  • Výběr zaslaných vzorků (orgánů) záleží vždy na konkrétním případu a je na zvážení ošetřujícího lékaře (lze zaslat orgány typu mozek, plíce, játra, slezina, ledvina, žaludek, střevo atp.).