Měď: změna referenčních hodnot

 V Novinky

Nová referenční hodnota pro stanovení mědi u psů (test č. 30) : 7,5 – 16,0 µmol/l

Recent Posts