CEV- virové onemocnění kaprů, PCR (kód testu: 8402)
PCR profil včetně herpesviru Koi kaprů (kód testu: 8404)

Virus Carp Edema (CEV), z rodiny Poxviridea, byl poprvé popsán v roce 1974 v Japonsku. Jedná se o obalené viry s dvouřetězcovou DNA, s největšími viriony (virovými částicemi) známými u obratlovců. Doposud byly identifikovány tři různé linie, které způsobují klinické příznaky u koi a kapra obecného.


Virus CEV způsobuje tzv. „spavou nemoc kaprů“, která se vyskytuje v teplotním rozmezí 15 ° – 25 ° C. Klinické příznaky se však mohou u běžných kaprů projevit také při výrazně nižších teplotách. Inkubační doba viru závisí právě na teplotě vody. Klasickými příznaky infekce CEV jsou letargie a ospalé chování, ryby mají problémy s dýcháním a často se nechají chytit rukama u hladiny. Kromě toho může dojít k narušení a krvácení kůže, včetně edému hlubších vrstev tkání, jakož i k nadprodukci slizu na kůži a žábrách. Možné jsou i sekundární infekce bakteriemi, houbami a jinými viry patogenními pro Cypriniformes.

Pro detekci CEV pomocí PCR se doporučuje žábrová biopsie.
Diferenciální diagnózou pro toto onemocnění by byla infekce virem Koi Herpes Virus (KHV), zánět plovacího měchýře (SVC), znečištění vody organickými sloučeninami a zamoření ektoparazity.