Upozornění na správné balení vzorků

 V Novinky

Po několika nedávných incidentech s nesprávně zabalenými vzorky bychom rádi společně s naším hlavním přepravcem DHL  upozornili na správné balení biologických vzorků.

Dle předpisů IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců) musí být Vaše vzorky zabaleny takto:
Veškeré zkumavky (1) musí být v ochranných obalech (2) odolných proti úniku tekutiny, s nasáklivým materiálem (3) uvnitř přepravní nádoby pro případ, že dojde k úniku látky.  Laboratorní žádanka je společně se vzorkem v ochranném obalu uložena v Labopaku (4) (nebo jakékoliv jiné tuhé kartonové krabici – rozměry minimálně 10 x 10 cm)s vyplněným prázdným prostorem pro zamezení volného pohybu vzorků v krabici při přepravě.
Kartonová krabice musí být označena štítkem “UN3373″ a popisem “Biological substance Category B“.

Tento způsob je potřeba důsledně dodržovat, aby se předešlo poškození zdraví našich nebo kurýrních zaměstnanců a vrácení špatně zabalených zásilek zpátky do ordinací.  V konečném případě může dojít i k pozastavení spolupráce s námi dotovaným kurýrem.

Zdůrazňujeme také nutnost balit speciálně malé zkumavky (jako jsou eppendorfky) do samostatných obalů, aby se předešlo jejich neúmyslnému vyhození společně s výplňovým materiálem v zaslané krabici.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.
Labolin