LABOGEN, genetické oddělení LABOKLINU, má dlouholeté zkušenosti v oblasti genetického výzkumu, zejména co se týče testování dědičných chorob, analýz barev srsti, vytváření DNA profilů a určování pohlaví ptáků.

Náš vysoký standard jakosti potvrzuje i skutečnost, že všechny výsledky našich genetických testů jsou před svým vystavením paralelně potvrzovány nezávislými testy. Naše procesy jsou akreditovány DIN EN ISO / IEC 17025. To znamená, že náš výzkum je spolehlivý a snadno ověřitelný.

Genetický materiál izolujeme z DNA a uskladňujeme jej po dobu pěti let. Proto není v případě doobjednání testů potřeba vzorky opětovně zasílat.

Změny podmínek u výsledků genetických testů

Od září 2016 dochází ke změnám ve vystavování výsledků genetických testů. Veškeré změny lze provést pouze tehdy, pokud je totožnost zvířat ve správném pořadí uvedena na genetické žádance (číslo čipu, tetování, plemenné číslo, jméno apod.). Potom lze na základě písemné žádosti veterinárního lékaře doobjednat test, eventuálně doplnit nebo opravit uvedená data. Taková žádost musí obsahovat kopii přiloženého rodokmenu zvířete.

V případě, že si majitel přeje testovat zvíře před jeho očipováním, nelze identifikační data později k výsledku doplnit.

Proto Vás žádáme o důkladnou kontrolu zadaných údajů na genetické žádance a především o čitelné vypsání informací o zvířeti i jeho majiteli.