České zastoupení Laboklinu funguje od roku 2012 a nabízí českým veterinárním lékařům široké spektrum laboratorních vyšetření (hematologie, sérologie, alergenodiagnostika, patologie, genetika a další).

Naše pobočka Vám přináší řadu výhod, mezi které patří např. zákaznický servis v češtině. Nabízíme Vám bezplatné konzultace klinických případů a výsledků vyšetření přímo v českém jazyce. Tento servis poskytujeme prostřednictvím zákaznického emailu a telefonní linky. Laboklin Czech také pravidelně elektronicky vydává odborné publikace, dokumenty a newslettery v českém jazyce.

Platby probíhají na český bankovní účet UniCredit Bank, který sníží Vaše náklady za platbu faktur.

Také Vám rádi s každou novou registrací zašleme startovací balíček, obsahující odběrový a přepravní materiál, žádanky, ceníky a řadu dalších podkladů. Tento balíček zasíláme zcela zdarma.

LABOKLIN je laboratoř akreditovaná v souladu se standardem DIN EN ISO / IEC 17025: 2005. Pro Vás to znamená, že naše testování probíhá podle spolehlivého, kdykoliv ověřitelného postupu. Jsme předmětem přísné denní interní a pravidelné externí kontroly v podobě kruhových testů.

Sami se podrobujeme pevně daným postupům a školícím procesům, které jsou na místě pravidelně kontrolovány akreditovaným orgánem.

Spolupracujeme s mezinárodními specializovanými diagnostickými laboratořemi a našim hlavním cílem je získat výsledky v co nejvyšší možné kvalitě.

LABOKLIN má jedno z největších spekter samostatně realizovaných a akreditovaných veterinárních testů v Evropě. Jelikož je akreditace vázaná na konkrétní testy a její aktualizace je obvykle prováděna jednou ročně, může se stát, že nově zavedená metoda testování nebyla dosud podrobena kontrole. V případě potřeby můžete, například z exportních důvodů, požádat o určení stavu akreditace konkrétního testu kontaktováním našeho oddělení řízení jakosti.