Zahájení spolupráce

Jak začít pracovat s naší laboratoří? Je to snadné!

Registrace nového klienta

Pokud s Laboklinem začínáte, je nutné provést Vaší registraci a to vyplněním registračních údajů na laboratorní žádance, kterou zašlete s Vaším prvním vzorkem. Mezi registrační údaje patří jméno a adresa veterinární praxe, jméno lékaře, Váš email a způsob zasílání výsledků vyšetření. Kolonky pro tyto údaje najdete na první straně každé laboratorní žádanky nahoře. Další možností registrace je kontaktovat naše servisní oddělení: czech@laboklin.com.

Poslední možností je elektronická registrace přes webové stránky www.laboklin.cz, kde použijete ikonu Moje laboratoř.

Odběrový materiál

Novým klientům zasíláme tzv. startovací balíček, který obsahuje zkumavky, obalové a přepravní materiály, žádanky, ceník vyšetření apod. Doobjednání materiálu se provádí zaškrtnutím požadovaných kolonek na poslední straně žádanky, e-mailem či telefonicky nebo zde na stránkách Laboklinu v sekci “Služby-Objednat laboratorní materiál”. Materiál dodáváme klientům zdarma.

Přeprava vzorků

Pro zasílání vzorků (i pro veškerou písemnou korespondenci) prosím používejte adresu:

LABOKLIN  GMBH
Steubenstrasse 4
Bad Kissingen
DE-97688

LABOKLIN nabízí cenově výhodnou kurýrní službu DHL. Tato dotovaná služba je určena pouze klinikám a veterinárním lékařům. DHL kurýra si můžete objednat zde.

Další možností je zasílání vzorků Českou poštou, kde hradí náklady spojené s přepravou plně odesílatel.

Všechny vzorky jsou doručovány na adresu Laboklinu do Německa.

Označení vzorků

Pro označení vzorků používejte čárové kódy, které od nás dostanete zdarma po registraci Vaší praxe. Ke každému pacientovi tak přísluší odpovídající čárový kód kliniky s individuálním čárovým kódem pacienta. Nalepte čárový kód na žádanku a na každý zaslaný vzorek. Díky tomu jsou Vaše vzorky řádně označené a není nutné žádné další popisování.

Zasílání výsledků

Je možné si zvolit i kombinaci zasílání výsledků, např. e-mailem a poštou.

Zasílání výsledků je možné:

  • poštou
  • e-mailem jako text či PDF
  • přes webové stránky Laboklinu jako PDF pod ikonou Moje laboratoř
  • faxem

(Registrujte se na www.laboklin.cz nebo se nechte zaregistrovat námi, abyste mohli své výsledky kontrolovat přímo přes přihlášení na našich webových stránkách v LDT datech, v PDF nebo v textovém e-mailu)

Telefonické konzultace a poradenství

LABOKLIN je pro Vás dostupný na tel.: 730 105 024 nebo e-mailu: czech@laboklin.com

Pondělí až pátek: 8.00h – 17.00h
Sobota: 9.00h – 13.00h

Dodatečná vyšetření

Zasílané vzorky ponecháváme uskladněné po dobu deseti pracovních dní. Během této doby můžete přiobjednávat dodatečná vyšetření, která stanovíme z uskladněného materiálu. Pro dodatečná vyšetření potřebujeme znát číslo předchozího laboratorního vyšetření nebo jiné informace ohledně již zaslaného vzorku (jméno pacienta, jméno majitele, Vaše klientské číslo…).

Vyúčtování

Vyúčtování probíhá formou měsíční faktury zaslané e-mailem a písemně poštou. Při fakturaci na veterinárního lékaře posíláme přehled měsíčního vyúčtování. Za úhradu faktury je zodpovědný vždy veterinární lékař. Platba se provádí na český bankovní účet: 2107407627/2700 HVB Bank/UniCredit Bank. Pokud požadujete fakturaci na majitele zvířete, zaškrtněte to prosím na naší žádance. V těchto případech vyžadujeme podpis majitele zvířete jako souhlas s fakturací na jeho jméno. Při fakturaci na majitele zvířete se připočítává přirážka.