Určení pohlaví ptáků

K určení pohlaví u ptáků slouží metoda založena na principu polymerázové řetězové reakce (PCR). Tato metoda umožňuje rychle a bezpečně určit pohlaví jedince už z malého množství genetického materiálu. Test je založen na amplifikaci dvou vysoce konzervativních genů, což umožňuje provést toto vyšetření u mnoha odlišných ptačích druhů.

Výsledky vyšetření jsou potvrzeny dvakrát: během PCR se jedna sonda specificky váže na samičí sekvence a druhá na samčí. Tím je možné jedno pohlaví potvrdit a druhé zároveň vyloučit.

Nejlepším materiálem pro determinaci pohlaví jsou 3-4 čerstvě vytržená pírka z prsní oblasti. Při vytržení peří je vhodné mít rukavice, jelikož lidská DNA interferuje s analýzou. Peři od každého jedince je vhodné vložit do plastového sáčku.

Kontrola kvality peří určeného pro analýzu: Čerstvě vytržené peří podržte proti světlu. Pokud je osten na dně dutý, neobsahuje žádnou DNA a výsledek z tohoto peří nebude validní. (I proto se zasílá více kusů peří.)

Pro analýzu používáme dva druhy PCR – konvenční a real-time PCR – pro verifikaci výsledků. Díky tomuto jsou naše výsledky velmi přesné. Jelikož determinujeme pohlaví dvěma metodami a opakujeme izolaci DNA, pokud se nám v prvním kroku nepodaří, trvá vyšetření déle než běžné PCR (tj. trvá nejméně 48 hodin), ale výsledky jsou přesnější.

Vyšetření obvykle trvá 2-5 pracovních dní.

Krev

Krev

Určení pohlaví lze provádět ze vzorku krve nebo peří. Dostačující jsou jedna až tři kapky krve (EDTA plná krev). Ta může být skladována v mikrokapiláře nebo nakapána na speciální filtr. Tyto filtry musejí být před odesláním zcela suché.

Peří

Peří

Dále je možno zaslat dvě nebo tři čerstvě vytržená brka. Vypadané staré peří a prachové peří není vhodné k provedení testu, protože neobsahuje dostatek buněk s DNA.

Aby bylo vyšetření spolehlivé, nesmí být vzorek kontaminován jinou DNA. Proto je doporučeno používat při odběru rukavice. Odebrané peří by mělo být individuálně zabaleno a označeno číslem kroužku nebo čipu vyšetřovaného ptáka. Suché peří je možno zabalit do obálky nebo papírového sáčku. Mokré vzorky je vhodné umístit do zkumavky na krev nebo moč. Na vyžádání vám zdarma zašleme odběrové sady pro odběr vzorků peří nebo krve ptáků.