Pro otevření souborů budete potřebovat bezplatný software Adobe Reader, který si můžete stáhnout kliknutím na odkaz “Stáhnout”.

Žádanka na vyšetření
– Genetika psů

Žádanka na vyšetření
– Genetika koní

Žádanka na vyšetření
– Test protilátek proti vzteklině

Žádanka na vyšetření
– Genetika koček

Žádanka na vyšetření
– Určení pohlaví u ptáků

Žádanka na vyšetření
– Balíčky gentestů pro psy

Ceny uvedené na žádankách jsou s DPH a jedná se o ceny pro chovatele.
Veterinární lékaři mají přístup k ceníkům a katalogu služeb po přihlášení do aplikace “Moje Laboratoř”.
Klientům zasíláme také na žádost žádanky e-mailem nebo tištěné poštou.

Důležité upozornění:
Vážení klienti, pro vystavení oficiálního certifikátu ke genetickým testům je povinné opatřit žádanku razítkem a podpisem veterináře z důvodu ověření identity pacienta.