Pro genetické testování vyžadujeme 0.5-1 ml EDTA krve nebo 2x bukální stěr od jednoho zvířete. U koní lze jako alternativu krve použít 20-30 žíní i s cibulkami.

Suchý stěr bukální sliznice jako materiál pro genetické testování

Pro suché stěry (bez transportního média) bukální sliznice je třeba postupovat následovně:

  • Testované zvíře by mělo být odděleno od ostatních zvířat a štěňata odstavena od matek cca dvě hodiny před stěrem.
  •  Zvíře by nemělo být krmeno min. 2 hodiny před plánovaným stěrem, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění výsledků vyšetření.
  • Stěrovým tampónem důkladně otírejte bukální sliznici a záhyby mezi dásněmi pohybem dopředu a dozadu a zároveň tampónem otáčejte, aby byla plně využita celá jeho plocha. Vyvíjejte odběrovým tampónem přiměřený tlak na povrch sliznice.
  •  Stěr by měl být vysušen na vzduchu bez kontaktu s jiným povrchem. Sušením jinak než na vzduchu může dojít k inhibici proliferace bakteriální flóry, což by mohlo narušit izolaci DNA.
  •  Vysušený stěr by měl být zabalen do odpovídajícího obalu a odeslán do laboratoře.

Od jednoho zvířete je potřeba zaslat 2 stěry, což zvyšuje šanci na izolaci DNA ve správném množství a kvalitě.