Systém AB je hlavním systémem krevních skupin u domácích koček. Běžnými krevními skupinami jsou A a B. Kočky s krevní skupinou B mají obvykle anti-A protilátky s vysokým titrem a kočky s krevní skupinou A mají naopak anti-B protilátky při nízkém titru. Kočky se vzácnou AB krevní skupinou (také nazývanou krevní skupina C) nemají anti-A nebo anti-B protilátky (jsou tedy univerzálnímmi přijímači).

Při použití nekompatibilní krevní skupiny při transfuzi krve vedou přirozené protilátky k neslučitelnosti krevní skupiny, což by mohlo být pro kočku smrtelné. Prvními příznaky jsou dušnost, zvracení a agitace.
K novorozenecké isoerytrolýze dochází, když je samice kočky s krevním typem B spojena se samcem s typem A a kotě s krevní skupinou A absorbuje anti-A protilátky z mateřského mléka. Toto hemolytické onemocnění může být také smrtelné.

Genetická krevní skupina – varianty a dědičnost

Genetické stanovení krevních skupin u koček umožňuje genetickou diferenciaci sérologicky určené krevní skupiny před uchovněním.

Krevní skupina A je dominantní nad skupinou B. S genetickým testem je možné identifikovat recesivní b alelu, která je spojena s B sérotypem. Kočky se dvěma kopiemi alely b mají skupinu B.
Kočky s krevní skupinou A mohou nést genotyp AA nebo Ab.
Pro objasnění genetického základu krevní skupiny A nebo AB se doporučuje provést genetický test.

GENOTYP
N/N
N/b
b/b
b/c
N/c
c/c
FENOTYP (KREVNÍ SKUPINA)
A
A
B
AB (=C)
A
AB (=C)